Integritetspolicy


Allmänna användarvillkor och Integritetspolicy

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning i den Europeiska Unionen kallad GDPR ( General Data Protection Regulation) Med denna nya förordning så får dina personuppgifter ett starkare skydd. Personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person. Ex på personuppgifter är namn, person nummer adress, telefonnummer och e post adress.

Villja ses värdesätter din personliga integritet, för oss är det av  högsta prioritet. Vi designar alla våra tjänster med din integritet i åtanke. Genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställer vi att din integritet inte kränks. Villjas mål är, att  du alltid ska  känna dig trygg och säker när du använder Villja ses appen.

Du som använder Villjas tjänster ska alltid känna till hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av det nya regelverket har vi anpassat och förtydligat detta i  vår integritetspolicy.

 1. OM OSS

Personuppgiftsansvarige är det företag som ansvarar för dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

VillJa Livsvariationer AB, Seved Bååtsväg 7b, 70228 Örebro

VD, Malin Wernersson, 076-1750302, malin@villjalivsvariationer.se

Denna Integritetspolicyn gäller för hela VillJa Livsvariationer AB, webbplatser, appar, evenemang, bokningssystem: webbsida www.villjalivsvariationer.se

Samt för vår app villjases@villjalivsvariationer.se

 1. Så hanterar vi dina personuppgifter.

När du väljer att  använda några av  våra tjänster, ger du oss grundläggande personlig information om dig som kund. De uppgifter vi samlar in är de uppgifter som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera.  

 De uppgifter du lämnar till oss är grundläggande personuppgifter, profiluppgifter och  uppgifter om vilka personer du söker samt personlig information  via sociala medier, foton eller videoklipp. Vissa innehåll som bilder, video kan betraktas som känsliga och speciella, då det avslöjar mycket om dig som enskild individ. Vi tillämpar därför ytterligare en säkerhetsåtgärd via ett samtycke för denna tjänst.

När du skapar ett konto genom facebook-profil kommer vi få tillgång till information om namn, kön, födelsedatum och bild. När du använder tjänsten med ditt konto lagrar vi information om användningen. Denna information inkluderar hur och när du använder appen. Om du har accepterat platstjänster i din telefon eller surfplatta ger det oss information om geografisk position. Din GPS gör det möjligt att träffa användare i din närhet.

Person uppgifter om dig inhämtas också om du själv väljer att svara på enkät undersökningar eller anmäla dig till ett evenemang. Vi har samarbetspartners som genom sitt  företag marknadsför sig på våra sidor och genom appen. Om du väljer att besök deras länk/profil ger du också samtycke till att de får ta del av dina grundläggande person uppgifter. Vi på administrationen samlar endast in den information du ger oss. Vår kommunikation kan ske via telefon, e post, då tar vi del av dina personuppgifter.

Förutom information du ger oss personligen, kan det också förekomma att vi får information från andra användare om dig. Den informationen är om någon känner sig obekväm eller trakasserad av dig som användare. Villja accepterar inte att någon känner obehag, rädsla, mobbing eller trakasserier. Vid kännedom om detta blockeras användare och administrationen utreder informationen. Vid missbruk av vår tjänst riskerar du som användare att plockas bort ur vårt system. Vi ser allvarligt på information som denna, och om situationen kräver kan vi behöva lämna ut information om dig till tredje part, ex myndigheter. Villja följer det rättsliga skyldigheter som krävs av oss som personuppgiftsansvarige. Läs mer om detta i våra användarvillkor.

VillJa är enligt lag ansvariga så kallad personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig, som finns hos oss. Vi samlar endast in dina personuppgifter för specifika och lagliga ändamål, som tjänsten kräver. Personuppgiftsansvarig är ytterst ansvarig för att tillämpa personuppgiftslagstiftningen.


   1. Transparens

   Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du har rätt att efterfråga ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan närsomhelst begära att vi blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som tillämpas enligt lag.

   1. Tidsbegränsat

   Dina personuppgifter kommer att behandlas hos oss så länge det är nödvändigt för ändamålet, eller enligt lag inte längre. Du bestämmer vilka uppgifter vi har om dig och kan också välja att få dem raderade ur vårt system. Personuppgifter lagras endast så länge ändamålet kräver det. Du kan välja att avsluta ditt konto genom att radera det direkt i appen.

   Efter att ditt konto avslutats raderar vi dina personuppgifter ur Villjas system.

   1. Sekretess och Säkerhet

   Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Villja garanterar sekretess genom att försäkra att alla  medarbetare är införstådda med att dina personuppgifter är sekretessbelagda.

   Villja har tydliga processer och rutiner för att se till att obehöriga ej får tillgång till dina personuppgifter, samt att tillse att all behandling av uppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

   Endast de medarbetare och eventuella samarbetspartners som hanterar dina personuppgifter har tillgång till våra register. Personalen  utbildas i hur de ska hantera dina personuppgifter.  Villja genomför regelbundet interna kontroller såväl organisatoriska som fysiska åtgärder så att rutinen alltid följs.

   1. Cookies och Datainsamlingsteknik

   Vi använder oss av cookies och liknande teknik för att känna igen dig och dina enheter. Det ger oss och dig som användare bättre möjligheter att autentisera dig och komma ihåg dina inställningar o0ch preferenser, så att vi på bästa sett kan leverera tjänsten efter dina önskemål.

   1. Ändring av integritetspolicy

   Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska hanteras varsamt och genom processer och rutiner säkerställer vi att du  ska känna dig trygg  med våra tjänster. Sekretess och säkerhet är vår absoluta prioritet. GDPR är under utveckling och vi på Villja kan komma att behöva ändra på vår policy över tid. Om detta sker kommer du som personuppgiftslämnare få väl kännedom om detta. I de fall ändringar är nödvändiga har du rätt att granska ändringarna och begära ut ett nytt registerutdrag om dina personuppgifter.

   1. Kontakta oss

   Om du har frågor eller synpunkter avseende Villkor eller tjänsten eller integritetspolicyn är du välkommen  kan du kontakta oss

   VI finns här

   VillJa Livsvariationer AB
   Seved Bååts väg 7B

   702 28 Örebro

   Tel: 076-175 03 02